om konferansen

Mange av asylsøkerne som kommer til Norge har flyktet fra krig og konflikt og vært vitne til forferdelige hendelser – enten i hjemlandet eller på flukt. Hvordan de blir mottatt i landet de kommer til har stor innvirkning på den psykiske helsen deres. Hvordan kan vi styrke det psykiske helsetjenestetilbudet og forebygge psykiske lidelser hos mennesker som har opplevd traumatiske hendelser? Røde Kors inviterer til heldagskonferanse med fokus på asylsøkere og psykisk helse, hvor vi ønsker å skape dialog, forståelse og løsninger rundt et viktig tema.

 

Her kan du last ned alle presentasjoner fra konferansen:


Amar Ahmethodzic
Sunn Start -psykisk helse

Bendix Jørgensen
Tilbud i asylmottak, velferd og politikk

Birgit Lie
Psykisk helse og asylsøkere - hva hjelper best?

Freja Ulvestad Kärki
Gode helsetjenester for asylsøkere?


Gunnhildur Arnadottir
Helsekartlegging på mottak- til nytte ved bosetting?


Gunvor Sylvi Berg
Kartlegging og ivaretagelse av psykisk helse hos asylsøkere i Trondheim kommune


Jenny Gustafsson
Helhetlig mental helsehjelp og psykososial støtte til asylsøkere i Sverige


Kristin Buvik

Erfaringer fra Samtalegrupper i mottak

Melinda Ashley Meyer
EXIT: Kan kunst- og uttrykksmetoder redusere traumesymptomer og gi håp?


Usman Ali Khan
Psykisk helse for enslige mindreårige asylsøkere i asylprosessen

Olivia Mocanasu
Verdens asylsøkere og flyktninger

Papirløse migranter parallellsesjon
Christina Brux Mburu - Papirløse migranter og mental helse / Ruth Abraham - muligheter i møte med papirløse migranter / Nassir, Mennesker i Limbo- Ikke glem oss

Gina Caspersen & Marianne Hansen
Erfaringer fra Samtalegrupper i mottak

Zemir Popovac
Postmigrasjonsvansker og deres innvirkning på flyktningenes psykiske helse

→"Sluttrapport for Samtalegrupper i mottak"

Olivia Mocanasu

Olivia Mocanasu er juridisk rådgiver i FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) ved regionkontoret i Stockholm. Mocanasu jobber med nasjonale, rettslige rammebetingelser og praksis for flyktningers rettigheter. Tidligere har hun jobbet hos Utlendingsdirektoratet og Det europeiske asylstøttekontoret. 

Kristin Buvik

Kristin Buvik er utdannet sosiolog og jobber som forsker på Folkehelseinstituttet, hvor hun har forsket mye på rus, alkohol og drikkekultur i Norge. Kristin har vært følgeforsker for pilotprosjektet samtalegrupper i mottak og har skrevet sluttrapporten for prosjektet.

zemir popovac

Zemir Popovac er psykologspesialist ved Favne Psykologbistand.  Han veileder helsepersonell og underviser ved høgskolen i Gjøvik. Popovacs bakgrunn som krigsflyktning, kombinert med hans kompetanse som psykolog, gir ham en unik mulighet til å reflektere over flyktningtilværelsen og psykisk helse.

Melinda Ashley Meyer

Melinda Ashley Meyer er professor og har PhD og mastergrad i Expressive Arts. Hun er psykodrama-regissør og bioenergetisk terapeut og arbeider som  pedagogisk leder av Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon (NIKUT).  Meyer har bl.a. utviklet EXIT - en kunst-og uttrykksterapi for nyankomne enslige asylsøkergutter.

Freja Ulvestad Kärki

Freja Ulvestad Kärki er psykologspesialist og prosjektleder i avdeling Psykisk Helse og Rus i Helsedirektoratet. Hun har arbeidet med forskning, klinisk arbeid, ledelse og forvaltning, både nasjonalt (Helsedirektoratet) og internasjonalt (WHO). Hun har bidratt til en rekke internasjonale faglige publikasjoner.

Jeanette H. Magnus

Jeanette H.Magnus, Dr. med og seniorrådgiver ved Det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo. Tidligere professor og avdelingsleder ved Tulane University School of Public Health & Tropical Medicine, i New Orleans. Har jobbet med minoritetshelse, kvinnehelse og kapasitetsbygging de siste 15 årene. I tillegg er hun utdannet revmatolog og har forsket mye på osteoporose.

FOR SPØRSMÅL TA KONTAKT HER

Konferansen
arrangeres
30. november

i Røde Kors’ konferansesenter, 
Hausmannsgate 7, Oslo

PROGRAMKOMITÉ

Ragnhild Storstein Spilker

Prosjektleder NAKMI (Nasjonalt kompetansesenter for
migrasjons- og minoritetshelse).

Kyrre Lind

Programsjef
Programavdelingen,
Leger uten grenser.

Selma Mehmedovic

Rådgiver, Inkludering og mangfold, Oslo Røde Kors.

Ane M. Kristiansen

Prosjektleder samtalegrupper i mottak, Oslo
Røde Kors.

Linnea Näsholm

Koordinator psykisk helse Helsesenteret for papirløse migranter, Kirkens Bymisjon.

Hanne Krogstadmo

Seniorrådgiver Nasjonal avdeling for omsorgsfag, Norges Rødes Kors.

En sluttkonferanse for pilotprosjektet
“Samtalegrupper i mottak 2015-2017”

OM PROSJEKTET

Røde Kors og Norsk Folkehjelp tok grep om et stort udekket humanitært behov og startet i 2015 opp pilotprosjektet samtalegrupper for beboere på asylmottak, drevet av frivillige psykologer.

Pilotprosjektet tok utgangspunkt i samtalegruppene ved Helsesenteret for papirløse migranter, som drives i samarbeid med Oslo Røde Kors og stiftelsen Kirkens Bymisjon.
Pilotprosjektets hovedmål er å bidra til å styrke asylsøkeres og flyktningers psykiske helse, og å forebygge forverring av psykiske lidelser.
Samtalegruppene startet opp på Dikemark asylmottak og senere også på Ila integreringsmottak.

Arbeidet baseres på gruppesamtaler med tolk ledet av to frivillige psykologer. Prosjektet er eksternt finansiert av Extrastiftelsen over en treårs-periode og går høsten 2017 inn i sin avsluttende fase. I den forbindelse arrangeres det en sluttkonferanse for prosjektet, hvor vi har valgt overordnet tema asylsøkere og psykisk helse. På konferansen vil Røde Kors legge frem erfaringer fra samtalegruppene, hvor blant annet følgeforsker for prosjektet vil presentere sin sluttrapport.